Regulamin użytkowania strony

Właścicielem strony jest firma JARPOL. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie objęte są prawami autorskimi. Jakiekolwiek powielanie lub używanie przedmiotów takich jak obrazy, zdjęcia, kod źródłowy lub teksty, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione, o ile dokonywane jest bez zgody autora.Właściciel strony nie odpowiada za informacje, nie działające linki oraz opinie wyrażane na stronach do których prowadzą linki ze strony https://kramarz.com.pl.  W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód poprzez użycie tych informacji, odpowiedzialny być może jedynie autor tych stron, nie zaś osoba, która wykonała linki do nich. Wszelkie naruszenia regulaminu użytkowania strony ścigane będą na podstawie kodeksu karnego, kwestie sporne wynikające z niewłaściwego użytkowania strony rozwiązywane będą na drodze sądowej z powództwa cywilnego.

 

Regulamin rezerwacji

 

Rezerwacja samochodu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczającego lub telefonicznie.

 

Po przesłaniu zapytania przez Klienta, Wynajmujący, po jej zweryfikowaniu, prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefon informację o ofercie lub w razie niemożności dostarczenia w oczekiwanym przez Klienta terminie wybranego samochodu, może zaproponować inne rozwiązanie (np. inny samochód).

 

Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

 

Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 7 dni, Najemca może odstąpić od umowy i otrzyma zwrot wpłaconych należności.

 

Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.

 

Wszelkie warunki transakcji regulują Warunki wynajmu samochodu stanowiące integralną część umowy wynajmu